Poetry, Plays & Stuff             

                                                           Dafydd Wiliams

Blog

Difa

Posted by David Williams on November 19, 2015 at 10:50 AM

Dwi di sgrifennu adolygiad o darn o Theatre yn Saesneg a dyma fi yn 'cael go' ar adolygiad yn y Gymraeg ag fel y gwelwch dwi angen yr ymarfer.'Ty Llawn' yn stiwdio'r Sherman ar ei newydd wedd a set ddiddorol gan Theatr Bara Caws a dyma'r ddrama yn dechrau ag ni'n cael ein cyflwyno i Os. Sgrifennwyd y ddrama gan Dewi Wyn Williams ag dwi'n cofio mynychu cyrsiau sgrifennu yn yr Atrium a Chapter ble roedd o yn un or arbenigwyr a panelwyr felli pen a phastwn profiadol oedd yn berchen ar y cymeriadau.  O'r dechrau tan y diwedd roedd perfformiad Rhodri Evan fel y prif gymeriad Oswald Pritchard yn 'tour de force' ar unig actor fuasa fod wedi gwneud o cystal roedd yn rhannu y llwyfan gyda go sef  Llion Williams. Meistri a Crefftwyr y byd actio roedd rhein. Mi wn fuasa bob dyn yn hoffi cael Seiciatrydd fel Dr King ond dwi'n amau fuasa pethau da yn dod o'r perthynas. Mae Os yn cerdded y llinyn rhwng 'normalrwydd' a 'gwallgofrwydd' a sut mae Rhodri Evan yn cadw ni ar ochrau'n seti therapydd wni i ddim ond mae o, ag efallalai yn y sgrifennu, y cyfarwyddo, y sain a'r lluniau du a gwyn yn ei cynorthwyo yn hun o beth. Dwi ddim yn siwr os oedd o'n fwriadol neu beidio ond roedd y cymeriadau fenywaidd yn galed a sain ei lleisiau fel clochau yn arwain at y dibyn. Roedd y perfformiad/arddull yma yn atgoffa fi o ddrama welais i nol yn 1992 yn Chapter gyda Betsan Llwyd, Cyfarwyddwr y Ddrama hon, yn y prif rol. 

http://www.users.globalnet.co.uk/~dalsylw/archif/simone.htm   


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments