Poetry, Plays & Stuff             

                                                           Dafydd Wiliams

Blog

Dirty Protestor

Posted by David Williams on October 22, 2015 at 7:15 PM

On Monday 12th October I was a 'Dirty Protestor. I'll rephrase that. I was one of a select band of writers invited from the hills, dales and towns of Mid Wales to attend a writing workshop at the Aberystwyth Arts Centre by Cardiff Theatre Company 'Dirty Protest'. So there I was in the Studio again surrounded by 11 others and expertly hosted and facilitated by Playwright and Dramaturg Branwen Davies. We were encouraged, invited and cajoled to write a 3 minute piece to be rehearsed and performed script in hand that evening by four professional actors and what excellent performers they were too.

Llongyfarchiadau mawr i Sion Ifan, Hanna Jarman, Anni Dafydd a Sion Pritchard am gwneud waith mor arbennig ar y noson ac bob clod i'r cyfarwyddwr Rhys ap Trefor am ei arweiniad.

I had met up with an old friend in Aber on the Friday previously and the conversation we had, led me to write the following piece. I had said publicly that it was my intention to "  write more in Welsh and not apologise and without translation and even if nobody can understand me" 

Yet another Welsh Speaker carrying the burden of the future of the language on his shoulders. So I decided to write in my specialist 'Bratiaith'. Wenglish a speciality. Spelling mistakes et al.I enjoyed the day and the performances and once again to hear your own words read out in a professional theatrical setting.There is no feeling like it.

Without further ado, here is the piece that was performed.

 

 Tri munud gyda’r Crebachydd

Three minutes with the Shrink

gan

Dafydd WilliamsNyrs yn tywys y claf tuag at stafell y Seiciatrydd

Nyrs: There are six types of patient that we see at this practice

1. Welsh speakers who never use English; 2. Welsh speakers who freely use English; 3. English speakers who cannot speak Welsh; 4. English speakers who rarely speak Welsh, despite having a degree of competence in it; 5. People equally fluent and active in Welsh and English. 6. Welsh speakers who never speak Welsh, always opting to use English.

Which are you?

Sion: I am a number 2

I mewn i stafell Seiciatrydd Ymgynghorol

Sion yn sefyll ac yn bihafio fel cefnogwr peldroed gyda ei ddwylo a breichiau lled agored (fel yn llafarganu)

Mae hen wlad fy Mamau yn annwyl i mi

Gwlad peldroedwyr a chefnogwyr, pundits o fri

Ei fenywaidd heddychwyr, carwyr canu gwlad

Dros ‘Cookie’ collasant ei gwaed.

Yn eistedd ( weithiau yn edrych tuag at y Doctor weithiau yn siarad i’r gofod)

S. Mae nhw yn cwerthin arno ni!

Mae na cymaint ohonyn nhw yma ym Mhirmingham ger y môr

Allet ti ddim gweud hwnna, mae hwnna’n hiliol.

Humpty Dumpty sat on Pont Trefechan with his legs dangling over the side.

There is nowhere in Aberystwyth where you can kill yourself properly.

You don’t get many suicides in the Cambrian News.

Perhaps nobody kills themselves in Aberystwyth,

perhaps so many people kill themselves, there’s too many to mention.

Allet ti penderfynu pa iaith wyt ti mynd i ddefnyddio os gwelet yn dda?

Oherwydd fel y wyddost mae’r ddwy iaith fel oleu a dwr.

Wales, the Welsh would not survive without inward investment. ( Fel slogan marchnata)

The Language is OK if you’re not going anywhere.

Where else in the world do they speak Welsh?

Dr: Patagonia

S: Long way that.

Dr: Still there is somewhere else, you did ask!

S: Wnes i ofyn i fenyw oedd wedi byw yn ‘Aberwristwatch’ ers 1975 beth oedd hi yn meddwl am y Cymry a wedodd hi ei fod nhw yn ‘small minded’, ei fod nhw yn ‘inter-related’ ac ei bod nhw yn ‘bear grudges’. The Welsh bear grudges.

Dr: Better than grudging bears?

S: Wedodd hi fod y Cymry yn ddiog, wedodd hi fod Aberystwyth yn cau am bump, wedodd hi hefyd fod bobol yn fodlon da’i byd, does dim uchelgais i wneud pres/arian gyda nhw. Mae nhw’n dod mewn i Aber ond yn byw mas yn y wlad ac yn debyg i perthynas y Gymraeg ag y Saesneg, mae perthynas y wlad a’r tref yr un mor gymleth.

So without you Herr Doktor and your like this place would ground to a halt. You are the drivers of the machinery of Mid Wales. We the Welsh are the uneducated couch potatoes.

You are right: There must be something singularly unappealing about the Welsh and the Welsh language or more people would be learning it.

Yn sefyll ac yn tynnu llinell o flaen y Doctor gyda ei droed.

Yn y fan ar lle yma ydi’r ffin rhwng y De ar Gogledd. Ble ar un ochor or ffin mae myfyrwyr yn ‘siarad gyda acen gogleddol’ ac wrth rheswm ochr arall i’r ffin mae nhw yn siarad gyda acen y de. ( Y ddau acen yma wedi gorliwio i’r eithafion)

I ni y Cymry Cymraeg honedig yn ‘Passive Aggressive’, beth uffarn yw hwnna yn Gymraeg?

Dr: Goddefol Ymosodol

S: I chi’n cofio yn yr hen ddyddiau roedd na fath beth a plant swil?

I chi ddim yn cael plant swil bellach.

Mae swildod yn ‘Goddefol Ymosodol’ i chi ddim yn meddwl Doctor? Saib

I chi wedi bod yn gwrando arnai Doctor....Do?

Y Doctor yn ysgwyd ei ben lan a lawr fel yn cytuno (yn lle gweud Do!)

Gog i chi Doctor yndife?

Astudio yn Gaerdydd?

I chi’n lico Gaerdydd?

I chi’n meddwl fod Gaerdydd yn haeddu cael ei alw yn Prifddinas Cymru?

O ble yn y Gogledd i chi’n dod o Doctor?

Dr: Llanrwst

S. Cymru, Lloegr a Llanrwst. (Yn canu fel y gan)

Dwi’n blino siarad Cymraeg nawr! A chi’n gwybod pam, oherwydd ei fod nhw wedi fy mlino fi (Efallai yn pwyntio at y gynulleidfa)

Chi ddim yn meddwl fod hwnna yn amazing fod nawr yn rwan backwards. Rwan yn Gogs a Nawr yn y De. Amazing Innit?

Dr. Would you like to speak English now?

S: What would be my incentive for learning Welsh...if I didn’t speak it?

If I didn’t speak it, why would I want to learn it?

So that I can get a job in the Assembly and in the Media?

All Welsh speakers get the best jobs don’t they?

Mentally Ill Welsh speakers don’t though do they?

The Divided Self Doctor: RD Laing, dych chi wedi ei ddarllen o?

Dr: Well do fel mae’n diwgydd...allai ofyn beth oedd yr ysgogiad i chi ei ddarllen o?

S: O ni’n gwybod roedd na rhywbeth yn bod arnai ers meityn, er stalwm felli mi es ati i ddarllen bob llyfr efallai all taro golau ar bethau.

Lot of ‘Inter-Breeding’ yng Nghymru Doctor, roedd y fenyw yna o Aberwristwatch yn iawn! Pawb yn perthyn i bawb arall.

Dr: Ac yn Gorllewin Iwerddon hefyd. Y canraf mywaf o afiechyd meddwl yn Gorllewin Ewrop.

S: West is Best doctor aye! (gan wincio ar y Doctor)

Diwedd

 Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments